Pocket Sudoku 1.0
Sudoku за PDA

Pocket Sudoku е версията за PocketPC на популярната японска игра. Интересното при тази версия е, че разполагате с възможност за задаване на 5 различни нива на трудност, поставяне на бележки с краищата на кутийките, възможност да подсказване и дори решаване на задачи.

Линк за изтегляне на CAB файла:
Pocket Sudoku 1.0 CAB

 

Судоку правила


- Судоку ( sudoku ) се играе върху разграфено поле, разделено на 3х3 полета, наричани "региони":

sudoku
Регион
Судоку
sudoku

- В началото на играта судоку ( sudoku ) някой от полетата са запълнени:

Целта на играта судоку ( sudoku ) е, да се запълнят празните места с числа от 1 до 9 (само по едно число в поле) по следните правила:

1. Всяко число може да се слага само по един път на ред:

Позволено
   
Забранено

2. Всяко число може да се слага само по един път в колонка.

Позволено   Забранено
 

3. Всяко число може да се слага само по един път в регион.

Позволено   Забранено
 

Начини за решаване на судоку (sudoku):

Има различни за решаване на пъзела судоку, тук ще ви обясним най - разпространените начини за решаване на пъзела на играта судоку (sudoku)

Техника "Заштриховане" (Cross-hatching)

Защриховането е техника за решаване на судоку ( sudoku ), може да се приложи в квадратите с размери 3х3 малки квадратчета (голям квадрат). За начало можете да си изберете един от 9-те големи квадрата без значение точно кой. Вижте червения квадрат:

Пример 1 за решаване на пъзела судоку ( sudoku ):

Судоку, sudoku

Виждаме, че в избрания квадрат има четири цифри и също така пет празни полета. Както вече знаем, според правилата за решаване на судоку, всички цифри от 1 до 9 без да се повтарят трябва да бъдат разположени в този квадрат, което означава, че в избраната от нас област липсват цифрите 1, 2, 4, 5 и 8. Как например да намерим мястото на цифрата 5. По правилата на судоку ( sudoku ), тя може да бъде срещната само веднъж в избрания от нас ред затова поглеждаме кои от редовете започващи от нашия квадрат съдържат цифрата 5 и ги маркираме. Ето какво:

Судоку,sudoku

5 имат първите два реда, което означава, че нашият судоку ( sudoku ) квадрат не може да съдържа цифрата 5 нито на първия, нито на втория ред, следователно остава възможен само третия ред където можем да сложим цифрата 5, а там както виждаме има само едно празно поле, където е всъщност мястото на цифрата 5:

Судоку,sudoku

Следващата стъпка е да намерим мястото на друга цифра от судоку ( sudoku ) пъзела. Хайде да намерим мястото на цифрата 1. Използвайки същата техника на задраскване получаваме следната ситуация:

Судоку,sudoku

Както виждаме този път нещата са малко по-различни, тъй като не задраскваме два реда, а само един. Но третият ред от избрания квадрат е вече запълнен, така че няма как там да бъде нашата еденица. Виждаме, че на втория ред има две свободни позиции. В такива случаи се налага да проверим кои колонки минаващи през въпросния ред съдържат цифрата 1 и да ги задраскаме както направихме с числото 5:

Судоку,sudoku

След като не може да се напише в първото квадратче, защото ще се повтори в първата колона, значи оставяа да е в третата колона на това судоку ( sudoku ):

Судоку,sudoku

Понякога се случва използвайки този метод за решаване на судоку ( sudoku ) да не успеете да намерите всички цифри. Потърсете например мястото на цифрата 4 в оградения с червено квадрат. По метода на защриховане, задраскайте всички редове и колони минаващи през квадрата и съдържащи цифрата 4:

Судоку,sudoku

Вижда се, че точното място на цифрата 4, не може да бъде определено със 100% сигурност. В такива случаи оставете този квадрат за после и да се избере някой от останалите 8 големи квадрата, който да бъде решен по този метод. Когато записвате цифра в някое от празните полета трябва да бъдете убедени че тази цифра е на правилното място като сте доказали логически това.

Втора техника за решаване на судоку ( sudoku ): Slicing and dicing

Тук подхода за решаване судокуто е съвсем различен. Избирате група от 3 съседни квадрата (хоризонтално или вертикално) като се стремите да разположите възможно най-голям брой цифри в тях. Провераряйте дали да правилно подредени.

Судоку,sudoku

Да предположим, че сме избрали долните три квадрата. Нека се опитаме да намерим местата на числото 5...

Судоку,sudoku

Както виждаме най-напред е, че на последния ред има вече попълнена такава цифра, което означава, че той автоматично отпада. В същото време забелязваме, че на горния ред числото 5 трябва да фигурира (вижте предишния метод). Така остава само едно място в първия квадрат където трябва да бъде търсената цифра.


Декларация за
поверителност